Praca w godzinach nadliczbowych


Godziny nadliczbowe w pracy Pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, gdy praca: wykonywana jest ponad obowiązujące go normy czasu pracy, wykonywana jest ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, który wynika z obowiązującego go systemu i rozkładu czasu pracy. Dla przykładu: Jeżeli pracownik zatrudniony jest w podstawowym systemie czasu pracy, to praca ponad 8 godzin na… Czytaj dalej Praca w godzinach nadliczbowych

Jak rozliczyć godziny nadliczbowe ?


Kiedy wystąpi praca w godzinach nadliczbowych ? Rozliczanie pracy nadliczbowej niewątpliwie może przysparzać wielu problemów. Dlatego tak ważne jest usystematyzowanie wiedzy z tego zakresu. Praca nadliczbowa jest pracą ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy. Jako taka nie może być czymś powszechnym. Możesz ją polecać jedynie w określonych przypadkach, mianowicie w razie: 1) konieczności prowadzenia akcji… Czytaj dalej Jak rozliczyć godziny nadliczbowe ?