Kiedy jest mobbing?


Mobbing Zwiększające się obecnie bezrobocie sprzyja mobbingowi. Pracownik może się jedna skutecznie bronić, ma stojące za sobą prawo. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest dbanie o to, żeby w jego zakładzie pracy nie było mobbingu. Co charakteryzuje mobbing? Przede wszystkim uporczywe i długotrwale nękanie lub zastraszanie pracownika, a więc np. nieusprawiedliwiona krytyka, szantażowanie pracownika zwolnienie z pracy,… Czytaj dalej Kiedy jest mobbing?