Świadczenie urlopowe dla niepełnoetatowca


Świadczenie urlopowe dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze Świadczenie urlopowe dla pracownika niepełnoetatowego  ustala się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Ma do niego prawo pracownik, który korzystał  z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (licząc z weekendami i innymi dniami wolnymi). Świadczenie urlopowe proporcjonalne do wymiaru zatrudnienia Świadczenie urlopowe przysługuje proporcjonalnie do… Czytaj dalej Świadczenie urlopowe dla niepełnoetatowca

Jak obliczyć czas pracy?


Obliczanie czasu pracy Czas pracy w 2012 roku Nowy rok nie przyniósł w zasadzie zmian przepisów dotyczących czasu pracy. Pamiętaj! Przedsiębiorca nie może jedynie stosować już rozwiązań, które wynikają z tzw. ustawy antykryzysowej. Pracodawcy, którzy planują, a następnie rozliczają czasu pracy będą zatem musieli stosować się do reguł, które wynikają z kodeksu pracy, a one… Czytaj dalej Jak obliczyć czas pracy?

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy


Zatrudnianie i zwalnianie Zapis o wymiarze etatu w umowie o pracę Czy w umowie o pracę należy bezwzględnie umieszczać zapis o wymiarze etatu? Jak sformułować taki zapis prawidłowo? Czy wymiar etatu może być uzgodniony z pracownikiem tylko ustnie? Podpisując z pracownikiem umowę o pracę, musisz określić w niej wymiar zatrudnienia, pisząc przykładowo: 1/2 etatu, 3/5… Czytaj dalej Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy