Wysokość odpisu na ZFŚS 2011


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Obowiązuje: od 2011-04-04 Podstawa do obliczenia wysokości odpisów na ZFŚS: 2917,14 zł. Podstawa naliczania Wysokość Na jednego pracownika – 37,5% 1093,93 zł Na jednego pracownika, który wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych – 50%… Czytaj dalej Wysokość odpisu na ZFŚS 2011