Jak rozliczyć godziny nadliczbowe ?


Kiedy wystąpi praca w godzinach nadliczbowych ? Rozliczanie pracy nadliczbowej niewątpliwie może przysparzać wielu problemów. Dlatego tak ważne jest usystematyzowanie wiedzy z tego zakresu. Praca nadliczbowa jest pracą ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy. Jako taka nie może być czymś powszechnym. Możesz ją polecać jedynie w określonych przypadkach, mianowicie w razie: 1) konieczności prowadzenia akcji… Czytaj dalej Jak rozliczyć godziny nadliczbowe ?

Wniosek o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny


Udzielenie czasu wolnego za nadgodziny Pracownikowi , który pracował w godzinach nadliczbowych należy się wynagrodzenie (zgodnie z jego stawką godzinową) za każdą przepracowaną godzinę oraz  dodatek pieniężny lub czas wolny. Decyzje o bonusie za pracę w godzinach nadliczbowych zwykle podejmuje pracodawca. Może się tak zdarzyć, że pracownik będzie wolał otrzymać czas wolny niż dodatek pieniężny i… Czytaj dalej Wniosek o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny

Wniosek o wypłatę nadgodzin – wzór …


Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych Jeżeli chodzi o pracę w godzinach nadliczbowych, to pracownik nie może jej odmówić. Tutaj wystarczy, że pracodawca poprosi pracownika o dłuższe zostanie w pracy. Wyjątkiem są pracownicę, które maja małe dzieci w wieku do 4 lat. One mają prawo odmówić pracy w godzinach nadliczbowych.  Pracy w… Czytaj dalej Wniosek o wypłatę nadgodzin – wzór …

Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych


Praca w godzinach nadliczbowych Pracownik, który pracował w godzinach nadliczbowych ma prawo do rekompensaty. Pracodawca według Kodeksu pracy rekompensuje taką pracę na dwa sposoby: wypłaca pracownikowi wynagrodzenie wraz z dodatkiem w wysokości 50 lub 100 % wynagrodzenia, udziela pracownikowi czasu wolnego. Wynagrodzenie plus dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych Art. 1511&1 mówi o tym, że za… Czytaj dalej Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych

Dyżur pracownika


Dyżur w pracy Pracodawca na podstawie art. 1515 Kp. może wydać pracownikowi polecenie zostania w pracy poza normalnymi godzinami w gotowości do wykonywania pracy, która wynika z umowy o pracę w zakładzie pracy lub innym miejscu, które zostanie wyznaczone przez pracodawcę. Podczas dyżuru pracowniczego, pracownik pozostaje w gotowości do pracy, ale tej pracy nie świadczy.… Czytaj dalej Dyżur pracownika

Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?


Praca w godzinach nadliczbowych Kodeks pracy nie wymusza na pracowniku obowiązku pracy w godzinach nadliczbowych, ale zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu pracy, pracownik ma obowiązek stosować się do poleceń pracodawcy, które dotyczą pracy, a nie są one sprzeczne z przepisami prawa, lub umową o pracę, a także z przepisu art. 100 § 2… Czytaj dalej Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?

Co pracodawca powinien wpisać do ewidencji czasu pracy?


Ewidencja czasu pracy Pracodawca ma obowiązek założyć, każdemu pracownikowi odrębnie, kartę ewidencji czasu pracy i prowadzić taką ewidencje w zakresie, który obejmuję: pracę , która pracownik wykonuje w poszczególnych dobach roboczych, w tym pracę w niedziele i święta, pracę w porze nocnej, pracę w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu… Czytaj dalej Co pracodawca powinien wpisać do ewidencji czasu pracy?