Świadczenie urlopowe dla niepełnoetatowca


Świadczenie urlopowe dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze Świadczenie urlopowe dla pracownika niepełnoetatowego  ustala się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia. Ma do niego prawo pracownik, który korzystał  z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych (licząc z weekendami i innymi dniami wolnymi). Świadczenie urlopowe proporcjonalne do wymiaru zatrudnienia Świadczenie urlopowe przysługuje proporcjonalnie do… Czytaj dalej Świadczenie urlopowe dla niepełnoetatowca

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy


Zatrudnianie i zwalnianie Zapis o wymiarze etatu w umowie o pracę Czy w umowie o pracę należy bezwzględnie umieszczać zapis o wymiarze etatu? Jak sformułować taki zapis prawidłowo? Czy wymiar etatu może być uzgodniony z pracownikiem tylko ustnie? Podpisując z pracownikiem umowę o pracę, musisz określić w niej wymiar zatrudnienia, pisząc przykładowo: 1/2 etatu, 3/5… Czytaj dalej Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy