Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?


Praca w godzinach nadliczbowych Kodeks pracy nie wymusza na pracowniku obowiązku pracy w godzinach nadliczbowych, ale zgodnie z art. 100 § 1 Kodeksu pracy, pracownik ma obowiązek stosować się do poleceń pracodawcy, które dotyczą pracy, a nie są one sprzeczne z przepisami prawa, lub umową o pracę, a także z przepisu art. 100 § 2… Czytaj dalej Czy pracownik może odmówić pracy w godzinach nadliczbowych?

Praca w Irlandii


Jak znaleźć pracę w Irlandii? Jeżeli chcesz pracować w Irlandii to nie potrzebujesz zezwolenia na pobyt, ale jeżeli zamierzasz pozostać dłużej w Irlandii to postaraj się o nie. Bardzo ważne jest abyś uzyskał numer podatkowy „PPS Number”. Potrzebny jest o m.in. : w banku kiedy będziesz otwierał konto w urzędzie skarbowym urzędzie ubezpieczeń społecznych Załatwiając… Czytaj dalej Praca w Irlandii

Prawa pracownika po zmianie umowy o pracę przez pracodawcę


Zmiana umowy o pracę przez pracodawcę Pracodawcy na wskutek obecnego kryzysu zamiast zwalniać pracowników, proponują przejście na pół etatu lub inną formę zatrudnienia (działalność gospodarcza, umowa zlecenia). Zmiany te powodują, że inaczej jest rozliczany wymiar urlopu wypoczynkowego, ale nie mają wpływu na staż pracy pracownika. Pracowniki, który pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy ma takie… Czytaj dalej Prawa pracownika po zmianie umowy o pracę przez pracodawcę

Jaki wpływ na uprawnienia pracownicze ma staż pracy?


Staż pracy ma szczególne znaczenie dla niektórych uprawnień pracowniczych.Im pracownik przepracował więcej lat, tym jego uprawnienia są korzystniejsze. Ma to wpływ na wynagrodzenie za pracę, wymiar urlopu wypoczynkowego, a także zasady przy rozwiązaniu umowy o pracę .Od długości stażu pracy pracownika uzależnione są tzw.dodatki stażowe ( dodatki do wynagrodzenia za pracę, które uzależnione są od ilości… Czytaj dalej Jaki wpływ na uprawnienia pracownicze ma staż pracy?

Na czym polega długość okresu wypowiedzenia


Długość okresu wypowiedzenia Pracodawca ma prawo rozwiązać stosunek pracy za wypowiedzeniem z każdym pracownikiem, którego zatrudnia u siebie na czas nieokreślony, czas określony (gdy stosunek pracy zawarto na okres dłuższy niż 6 miesięcy) i na okres próby. Pracownika z żaden sposób nie chroni rodzaj zawartego stosunku pracy. Łatwiej zwolnić pracownika, którego pracodawca zatrudnia na krótszy… Czytaj dalej Na czym polega długość okresu wypowiedzenia

Odwołanie z urlopu bezpłatnego


Urlop bezpłatny Pracodawca nie może odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego, jeżeli udzielono go na okres dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli urlop bezpłatny trwa dłużej niż trzy miesiące, pracodawca ma prawo wezwać pracownika do pracy. Jest to możliwej jednak wtedy jeżeli pracodawca przed udzieleniem urlopu (dłuższym niż trzy miesiące) ustalił z pracownikiem na piśmie , że… Czytaj dalej Odwołanie z urlopu bezpłatnego