Wynagrodzenie chorobowe pracownika


Zwolnienia lekarskie pracowników Czas słoty jesienno-zimowej to okres, gdy pracownicy częściej niż zwykle przebywają na zwolnieniach lekarskich. Wiąże się z tym kilka problemów: od obliczenia wynagrodzenia chorobowego aż po możliwość zwolnienia zbyt długo lub zbyt często chorujących podwładnych. Wynagrodzenie chorobowe Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym… Czytaj dalej Wynagrodzenie chorobowe pracownika

Kiedy powiadomić pracodawcę o zwolnieniu lekarskim?


Powiadomienie pracodawcy o zwolnieniu lekarskim Pracownik, który choruje, jest niezdolny do wykonywania pracy i za ten okres przysługuje mu 80 % jego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku pracownicy w ciąży lub, gdy pracownik miał wypadek przy pracy, czy w drodze do lub z pracy – 100 %. Pracownik ma obowiązek poinformować swojego pracodawcę o… Czytaj dalej Kiedy powiadomić pracodawcę o zwolnieniu lekarskim?

Prawa i obowiązki pracownika na zwolnieniu lekarskim


Pracownik na zwolnieniu lekarskim Pracownik musi jak najszybciej powiadomić swojego pracodawcę o tym, że jest chory. Najlepiej nie później niż drugiego dnia choroby. Jeżeli jest obłożnie chory lub nieprzytomny, to w takim przypadku oczywiście może nastąpić przekroczenie terminu. Pracodawca powinien zostać powiadomiony o chorobie osobiście przez pracownika, przez inną osobę, e-mailem lub listem poleconym (tutaj… Czytaj dalej Prawa i obowiązki pracownika na zwolnieniu lekarskim