Wzór regulaminu pracy


Regulamin pracy wzór Regulamin pracy …………………………………. …………………………………. (nazwa i siedziba pracodawcy) Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy: 1) art. 104, art. 104[1]-104[3] Kodeksu pracy i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. 2) art. 27 ust. 4 i art. 30 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 maja 1991… Czytaj dalej Wzór regulaminu pracy

Zasady dotyczące regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania


Regulamin pracy i regulamin wynagrodzenia Kilka zasad dotyczących regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania: 1. Pracodawca ma obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, jeśli zatrudnia co najmniej 20 pracowników. Mniejsze zakłady mogą jednak również wprowadzić ww. regulaminy. 2. Regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania nie wprowadza się, jeżeli organizacja i porządek w procesie pracy oraz związane… Czytaj dalej Zasady dotyczące regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania