Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wzór


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Poniżej zamieszczam przykładowy wzór Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wzór może być oczywiście modyfikowany wedle własnych potrzeb… Przedstawiony poniżej wzór jest tylko przykładem, a dane są fikcyjne. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Prostej 23 …………………………………………………… (nazwa i siedziba pracodawcy) Art.… Czytaj dalej Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wzór