Rejestracja w urzędzie pracy


Pomoc urzędu pracy W celu rejestracji bezrobotny powinien zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce swojego zameldowania stałego lub czasowego, a jeśli nie jest zameldowany – to do urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa. Natomiast poszukujący pracy może zgłosić się w celu rejestracji do wybranego przez siebie powiatowego urzędu pracy… Czytaj dalej Rejestracja w urzędzie pracy