Ile komornik może zabrać z emerytury?


Ile komornik może zabrać z emerytury lub renty? Od 1 lipca weszły w życie przepisy, które zwiększają kwotę wolną od zajęcia egzekucyjnego przy emeryturach, rentach oraz zasiłkach z ubezpieczenia społecznego. Teraz wynosi ona: 750 złotych – w przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (wcześniej kwota wolna od potrąceń wynosiła 500 zł);… Czytaj dalej Ile komornik może zabrać z emerytury?

Sprzeciw od orzeczenia lekarza ZUS


Sprzeciw od orzeczenia ZUS Jeżeli nie jesteś zadowolony z orzeczenia orzecznika ZUS, to w takiej sytuacji masz prawo złożyć sprzeciw od orzeczenia. Uwaga! Należy to zrobić w ciągu 14 dni od daty otrzymania orzeczenia. Po tych 14 dniach orzeczenie lekarza orzecznika ZUS staje się prawomocne i nic już nie będziesz mógł zrobić. Gdy złożysz sprzeciw… Czytaj dalej Sprzeciw od orzeczenia lekarza ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty


Odwołanie do sądu od decyzji ZUS Jeśli nie zgadasz się z ostateczną decyzją ZUS w sprawie renty, musisz wystąpić do sądu. Uwaga! Czas na odwołanie wynosi 1 miesiąc., licząc od dnia otrzymania decyzji (bo później staje się prawomocna). Jak składać odwołanie? Pisemne odwołanie od decyzji ZUS składa się do tego oddziału, który ją wydał. Oto… Czytaj dalej Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty

Wysokość renty


Renty: minimalne stawki i waloryzacja Kwota renty zależy od osiąganych zarobków i dlatego im więcej zarabia osoba, która stara się o to świadczenie, tym wyższą wypłatę uzyska z ZUS-u. Zasada liczenia renty z tytułu niezdolności do pracy Obliczając rentę, ZUS bierze pod uwagę nasze średnie roczne zarobki. Uwzględnia też okresy nieskładkowe. Uwaga! Okresy nieskładkowe to… Czytaj dalej Wysokość renty

Ile można potrącić z emerytury?


Potrącenia z emerytury ZUS od emerytury lub renty odlicza składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy i dopiero od takiej kwoty można dokonać potrąceń. Kolejność potrącę podana jest w tzw. ustawie emerytalnej. Pierwsze na liście są niesłusznie pobrane wypłaty z ZUS, które zostały przyznane np. na podstawie nieprawdziwych zeznań, fałszywych dokumentów. Na samym… Czytaj dalej Ile można potrącić z emerytury?

Kiedy rencista może przejść na emeryturę?


Kiedy rencista może przejść na emeryturę? Emerytura na życzenie Jeżeli jesteś kobietą i ukończyłaś 55 lat lub jesteś mężczyzną i ukończyłeś 60 lat i jesteś na rencie, możesz ubiegać się sam/sama o przejście z renty na emeryturę. Występujesz wtedy do ZUS z wnioskiem o przejście na wcześniejsza emeryturę. We wniosku musisz wskazać jak ma być… Czytaj dalej Kiedy rencista może przejść na emeryturę?