Czym zajmuje się sąd pracy?


Sąd pracy Sąd pracy, to wydzielona jednostka sądu rejonowego oraz sądu okręgowego, który został powołany do rozpoznawania sporów, które wynikają ze stosunku pracy. Pracownik może wnieść powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy bądź do sądu, w którego okręgu znajduje się firma, w której jest zatrudniony, mieszka lub ma siedzibę jego pracodawca lub w którego… Czytaj dalej Czym zajmuje się sąd pracy?

Kto ma obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu przed sądem pracy?


Dowody przed sądem pracy Kto ma obowiązek wskazania dowodów? Składasz pozew – musisz przedstawić dowody Kodeks pracy nie zawiera żadnych regulacji związanych z postępowaniem dowodowym w przypadku sporu sądowego w sprawach pracowniczych. Stąd też postępowanie to toczy się na takich zasadach, jak w innych sprawach cywilnych. Generalnie w sporach sądowych pomiędzy pracownikiem i pracodawcą strona,… Czytaj dalej Kto ma obowiązek przedstawienia dowodów w postępowaniu przed sądem pracy?

Pracodawca przed sądem pracy


O co może Cię pozwać pracownik? O co Ty możesz go pozwać? O co może Cię pozwać pracownik? 1. o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenie do pracy lub odszkodowanie. 2. o uznanie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (na podstawie art. 52 lub 53 kp) za niezgodne z prawem i przywrócenie do pracy lub odszkodowanie. 3.… Czytaj dalej Pracodawca przed sądem pracy

Z czym do sądu pracy?


Sąd pracy Jeżeli pracodawca łamie przepisy kodeksu pracy i źle traktuje pracowników, to mogą oni dochodzić swoich praw w sądzie pracy. W jakiej sprawie pomoże sąd pracy? Bezprawne zwolnienie z pracy W sądzie pracy pomocy może szukać w przypadku bezprawnego zwolnienia z pracy: pracownica ciężarna, pracownik, któremu nie uzasadniono zwolnienia, pracownik, którego okres wypowiedzenia był… Czytaj dalej Z czym do sądu pracy?

Pozew do sądu pracy – kiedy i jak złożyć?


Pozew do sądu pracy Pracownik ma prawo iść do sądu pracy z każdą sprawa, która dotyczy prawa pracy. Może to zrobić, gdy chodzi o: niewypłacone wynagrodzenie za pracę lub za godziny nadliczbowe, ustalenie, czy chodzi o umowę o pracę, czy też umowę cywilnoprawną, wydanie (sprostowanie) świadectwa pracy, przywrócenie do pracy,bo nastąpiło bezprawne zwolnienie, odszkodowanie z… Czytaj dalej Pozew do sądu pracy – kiedy i jak złożyć?