Motywowanie pracowników do pracy (2)


Jak motywować pracowników ? Stwórzcie pracownikom poczucie bezpieczeństwa Człowiek dąży do potrzeb wyższych, jeśli zaspokojone są potrzeby niższego rzędu. Wyróżniamy następujące potrzeby, które powinny być zaspokajane, także poprzez pracę: potrzeby podstawowe – jak na przykład ubranie, wyżywienie, mieszkanie – znajdują się na pierwszym (najniższym) poziomie, potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba kontaktów międzyludzkich, potrzeba akceptacji, potrzeba samorealizacji –… Czytaj dalej Motywowanie pracowników do pracy (2)

Motywowanie pracowników do pracy


Motywacja i budowanie zaangażowania pracowników Na czym polega skuteczna motywacja? Zarządzający przedsiębiorstwami zastanawiają się, jak osiągnąć i utrzymać stały, wysoki poziom efektów. Jednym z kluczowych środków do osiągnięcia tego celu jest motywowanie podwładnych w taki sposób, aby pracowali intensywnie i dawali z siebie maksimum wysiłku. Zmotywowany pracownik pracuje na sukces Twojej firmy Motywowanie to oddziaływanie… Czytaj dalej Motywowanie pracowników do pracy