Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy


Sprostowanie świadectwa pracy Gdy pracownik odchodzi z zakładu pracy, to obowiązkiem pracodawcy jest wydanie mu świadectwa pracy. Jest bardzo ważny dokument, który zawiera informacje o zatrudnieniu. Świadectwo pracy powinno zawierać m.in. następujące informacje: okres, w którym był zatrudniony pracownik w danym zakładzie pracy, stanowisko pracownika, sposób rozwiązania umowy o pracę, liczbę dni urlopu wypoczynkowego, które… Czytaj dalej Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy