Staż pracy do emerytury – jak udowodnić?


Jak potwierdzić staż pracy? Potwierdzając liczbę przepracowanych lat, które będą miały wpływ na wysokość emerytury, najważniejsze jest udowodnienie ile w stażu mamy tzw. okresów składkowych. Są to lata pracy, w których pracodawca odprowadzał za nas składki do ZUS. Jest to bardzo ważne, bo warto pamiętać, że im więcej posiadamy lat składkowych, tym wyższa może być… Czytaj dalej Staż pracy do emerytury – jak udowodnić?

Prawa pracownika po zmianie umowy o pracę przez pracodawcę


Zmiana umowy o pracę przez pracodawcę Pracodawcy na wskutek obecnego kryzysu zamiast zwalniać pracowników, proponują przejście na pół etatu lub inną formę zatrudnienia (działalność gospodarcza, umowa zlecenia). Zmiany te powodują, że inaczej jest rozliczany wymiar urlopu wypoczynkowego, ale nie mają wpływu na staż pracy pracownika. Pracowniki, który pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy ma takie… Czytaj dalej Prawa pracownika po zmianie umowy o pracę przez pracodawcę

Odprawa po zmarłym pracowniku


Odprawa po śmierci pracownika Jeżeli zmarły pracownik, zatrudniony był na umowę o pracę, to jego rodzinie przysługuje odprawa pośmiertna od pracodawcy. O odprawę może ubiegać się małżonek zmarłego pracownika i inni członkowie rodziny, którzy uprawnieni są do renty rodzinnej (odprawa będzie podzielona w równych częściach między uprawnionych).Jeżeli po zmarłym pozostała tylko jedna osoba, odprawa zostanie… Czytaj dalej Odprawa po zmarłym pracowniku

Praca w warunkach szczególnych


Praca w warunkach szczególnych Praca w warunkach szczególnych uprawnia pracownika do wcześniejszej emerytury. Aby mieć tą możliwość pracownik musi spełnić łącznie następujące warunki: osiągnąć wiek emerytalny – kobieta 55 lat – mężczyzna 6o lat.a także: zdobyć wymagany staż pracy, w tym co najmniej 15 lat pracować w warunkach szczególnych. Wykaz prac dających prawo do przejścia… Czytaj dalej Praca w warunkach szczególnych

Jak policzyć godziny nadliczbowe ?


Jeżeli Twój pracodawca wymaga od Ciebie pracy po godzinach, musisz pamiętać, że za nadgodzin nadliczbowe należy Ci się dodatkowe wynagrodzenie za pracę albo dzień wolny od pracy. Pracownik, który pracuje więcej niż obowiązujący go czas pracy (przeważnie jest to 40 godzin w tygodniu albo 168 w miesiącu), ma prawo otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za pracę lub… Czytaj dalej Jak policzyć godziny nadliczbowe ?

Jak otrzymać świadczenie przedemerytalne?


Świadczenie przedemerytalne Świadczenie przedemerytalne wypłacane jest przez ZUS. Mogą się o nie starać kobiety, które ukończyły 55 lat i mają przynajmniej 20 letni staż pracy oraz mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat z przynajmniej 25 letnim stażem pracy. Świadczenie przyznawane jest wszystkim w jednakowej wysokości, obecnie jest to 804,02 zł. Świadczenie przedemerytalne wypłacane jest osobom bezrobotnym w… Czytaj dalej Jak otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Kiedy rencista może przejść na emeryturę?


Kiedy rencista może przejść na emeryturę? Emerytura na życzenie Jeżeli jesteś kobietą i ukończyłaś 55 lat lub jesteś mężczyzną i ukończyłeś 60 lat i jesteś na rencie, możesz ubiegać się sam/sama o przejście z renty na emeryturę. Występujesz wtedy do ZUS z wnioskiem o przejście na wcześniejsza emeryturę. We wniosku musisz wskazać jak ma być… Czytaj dalej Kiedy rencista może przejść na emeryturę?