Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli


Świadczenie dla nauczycieli Pracujesz jako nauczyciel, chciałbyś przejść na wcześniejszą emeryturę , ale nie możesz skorzystać z emerytury pomostowej ? (świadczenie to przysługuje osobom, które do końca 2008 r. spełniły warunki do wcześniejszego przejścia na emeryturę z tytułu pracy w szczególnym charakterze lub z art. 88). Nauczyciel, który nie spełnia warunków do skorzystania z emerytury… Czytaj dalej Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli