Co zawiera świadectwo pracy?


Kiedy pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy i jakie informacje muszą być w nim zawarte? Zgodnie z przepisami obowiązkiem pracodawcy jest niezwłoczne wydanie świadectwa pracy, czyli w dniu rozwiązania umowy o pracę. Jeżeli nie jest to możliwe, to powinien to zrobić w ciągu 7 dni od tej daty. Świadectwo pracy można również przesłać pocztą – listem… Czytaj dalej Co zawiera świadectwo pracy?

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy


Sprostowanie świadectwa pracy Gdy pracownik odchodzi z zakładu pracy, to obowiązkiem pracodawcy jest wydanie mu świadectwa pracy. Jest bardzo ważny dokument, który zawiera informacje o zatrudnieniu. Świadectwo pracy powinno zawierać m.in. następujące informacje: okres, w którym był zatrudniony pracownik w danym zakładzie pracy, stanowisko pracownika, sposób rozwiązania umowy o pracę, liczbę dni urlopu wypoczynkowego, które… Czytaj dalej Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy