Jak napisać umowę darowizny?


Umowa darowizny – jak napisać? Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizny nie stanowią następujące bezpłatne przysporzenia: gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu; gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył lub nabył w taki sposób, że w razie… Czytaj dalej Jak napisać umowę darowizny?