Odpowiednia umowa o pracę – tańsza przy zwalnianiu


Umowa o pracę Są umowy o pracę, które pozwalają niekiedy na ograniczenie kosztów, w sytuacji gdy trzeba pracownika zwolnić. Umowa na czas wykonania określonej pracy Zawierana jest na czas wykonania danej pracy, np. do czasu zakończenia budowy obiektu X. ZALETY: Rozwiązuje się z mocy prawa z chwilą ukończenia zadania, na którego wykonywanie została zawarta. Nie… Czytaj dalej Odpowiednia umowa o pracę – tańsza przy zwalnianiu