Odpowiednia umowa o pracę – tańsza przy zwalnianiu


Umowa o pracę Są umowy o pracę, które pozwalają niekiedy na ograniczenie kosztów, w sytuacji gdy trzeba pracownika zwolnić. Umowa na czas wykonania określonej pracy Zawierana jest na czas wykonania danej pracy, np. do czasu zakończenia budowy obiektu X. ZALETY: Rozwiązuje się z mocy prawa z chwilą ukończenia zadania, na którego wykonywanie została zawarta. Nie… Czytaj dalej Odpowiednia umowa o pracę – tańsza przy zwalnianiu

Jak bronić się przed zwolnieniem z pracy?


Obrona przed zwolnieniem z pracy Pracodawca, który chce wręczyć pracownikowi wypowiedzenie, musi zachować przewidziany prawem pracy termin wypowiedzenia (chyba, ze jest to zwolnienie dyscyplinarne). Długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od rodzaju umowy o pracę, a także od tego przez jaki okres pracownik był zatrudniony. Gdy pracownik był zatrudniony: Umowa na okres próbny Okres wypowiedzenia wynosi:… Czytaj dalej Jak bronić się przed zwolnieniem z pracy?

Umowa na zastępstwo


Umowa na zastępstwo Jeżeli pracodawca chce zawrzeć z pracownikiem umowę na zastępstwo, musi to zrobić tak jak przy każdej umowie o pracę na piśmie. Umowa na zastępstwo powinna zawierać : nazwę zakładu pracy i dokładny adres siedziby dane pracownika, który podpisuje umowę na zastępstwo ( imię i nazwisko) dane pracownika, który będzie zastąpiony i jego stanowisko… Czytaj dalej Umowa na zastępstwo