Przykład umowy zlecenie i przykładowa umowa o dzieło


Poniżej zamieszczam przykładowe wzory umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia i umowa o dzieło), umowy można oczywiście modyfikować wedle własnych potrzeb… Przedstawione poniżej wzory umów cywilnoprawnych są tylko przykładami, a dane osób są fikcyjne. Wzór umowy zlecenia Umowa zlecenia nr 5/2011 zawarta dnia 3 października 2011 r. w Katowicach pomiędzy: Andrzejem Nowakiem, przedsiębiorcą zarejestrowanym w Urzędzie Miasta… Czytaj dalej Przykład umowy zlecenie i przykładowa umowa o dzieło