Na czym polega umowa o dzieło?


Umowa o dzieło Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną (podobnie jak umowa zlecenia), która reguluje kodeks cywilny (art.627-646 k.c). Osoba, która zawiera umowę o dzieło i przyjmuje zamówienie, zobowiązuje się, że wykona określoną w umowie o dzieło rzecz albo usługę. Osoba, która zamawia dzieło zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest tzw. umową… Czytaj dalej Na czym polega umowa o dzieło?

Ochrona pracownicy będącej w ciąży


Pracownica w ciąży Prawo pracy szczególną ochronę zapewnia pracownicy będącej w ciąży. Pracownica ma zapewnioną ochronę we wszystkich elementach stosunku pracy i przez cały okres trwania ciąży. Obowiązkiem pracodawcy jest niezatrudnianie pracownicy w ciąży przy pewnego rodzaju pracach. Do takich prac należy m.in : praca na taśmie, praca w pozycji stojącej łącznie 3 godziny w… Czytaj dalej Ochrona pracownicy będącej w ciąży

Praca i inne zajęcia zarobkowe wykonywane przez dzieci


Praca wykonywana przez dziecko Dziecko, które nie ukończyło 16 roku życia może wykonywać pracę lub inne zajęcia zarobkowe na podstawie m.in. art. 3045 Kodeksu pracy, ale może to robić tylko w niektórych dziedzinach i muszą być dopełnione określone warunki. Dziecko może pracować wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalna, artystyczną, sportową lub reklamową. Najczęściej o… Czytaj dalej Praca i inne zajęcia zarobkowe wykonywane przez dzieci

Dodatkowa praca na urlopie wychowawczym


Praca na urlopie wychowawczym Przepisy prawa pracy zezwalają pracownicy, która przebywa na urlopie wychowawczym na pracę zarobkową. Można dorobić u swojego dotychczasowego pracodawcy lub u innego.Młoda mam musi jednak pamiętać o tym, że dodatkowa praca nie może przeszkadzać w opiece nad dzieckiem. Jeżeli tak by się stało, a pracodawca, który udzielił urlopu wychowawczego by się o… Czytaj dalej Dodatkowa praca na urlopie wychowawczym

Dodatkowa praca, gdy pracujemy na etacie


Dodatkowa praca Jeżeli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a chcesz podjąć dodatkową pracę to nie ma przeszkód żebyś to zrobił. Kodeks pracy zezwala osobie zatrudnionej na umowę o pracę podjąć dodatkowe zatrudnienie. Pracownik zatrudniony na etat może: zatrudnić się dodatkowym etacie w tym samym lub innym zakładzie; brać dodatkowe zlecenia,a także rozpocząć własną… Czytaj dalej Dodatkowa praca, gdy pracujemy na etacie

Na czym polega umowa zlecenia, a na czym umowa o dzieło?


  Umowa zlecenia Umowa zlecenia jest to umowa zaufania, nie podlegająca pod kodeks pracy. Wykonawca nie odpowiada za rezultat – obowiązuje kryterium należytej staranności. Jest to zazwyczaj umowa krótkoterminowa i może być rozwiązana w każdej chwili przez każdą ze stron. Według art. 734 k.c. zleceniobiorca zobowiązuje się do dokonania ,,czynności prawnej”. Typowy przykład to zlecenie… Czytaj dalej Na czym polega umowa zlecenia, a na czym umowa o dzieło?