Co powinna zawierać umowa o pracę?


Umowa o pracę Zanim umowa o pracę zostanie podpisana, to należy sprawdzić, czy wszystkie rzeczy, które strony uzgodniły we wcześniejszych rozmowach, w niej się znalazły. Przede wszystkim chodzi tutaj o wynagrodzenie za pracę, ale należy także sprawdzić kilka innych rzeczy (np. rodzaj umowy o pracę). Pracownika można zatrudnić na okres próbny, na czas niepokreślony, na czas… Czytaj dalej Co powinna zawierać umowa o pracę?

Terminowe umowy o pracę


Umowy o pracę Pracodawcy coraz częściej proponują pracownikom podpisanie terminowej umowy o pracę. Trzeba wiedzieć, ze mają one sporo wad. Zawarcie z pracownikiem umowy terminowej (umowa na okres próbny, umowa na czas określony, umowa na zastępstwo) jest korzystne dla pracodawcy. Tak umowa daje pracownikowi mniej uprawnień niż umowa zawarta na czas nieokreślony. Jakie wady mają… Czytaj dalej Terminowe umowy o pracę

Zawieranie umów o pracę


Zasady ogólne formułowania umowy o pracę Przy zawieraniu umowy o pracę powinniśmy się kierować zasadą, że strony mogą w sposób dowolny regulować jej treść. Wynika to stąd, że przepisy prawa pracy nie wskazują wystarczająco dokładnie, jakie elementy powinna zawierać umowa o pracę. Jednak ta „dowolność” podlega istotnym ograniczeniom, z których na szczególną uwagę zasługują: 1)… Czytaj dalej Zawieranie umów o pracę

Odpowiednia umowa o pracę – tańsza przy zwalnianiu


Umowa o pracę Są umowy o pracę, które pozwalają niekiedy na ograniczenie kosztów, w sytuacji gdy trzeba pracownika zwolnić. Umowa na czas wykonania określonej pracy Zawierana jest na czas wykonania danej pracy, np. do czasu zakończenia budowy obiektu X. ZALETY: Rozwiązuje się z mocy prawa z chwilą ukończenia zadania, na którego wykonywanie została zawarta. Nie… Czytaj dalej Odpowiednia umowa o pracę – tańsza przy zwalnianiu

Rodzaje umów o pracę


Umowy o pracę Umowy o pracę: umowa na okres próbny, który nie przekracza trzech miesięcy, umowa na czas określony lub nieokreślony, umowa na czas wykonywania określonej pracy, umowa na zastępstwo. Pracownik, który podpisał umowę o pracę ma obowiązek wykonywać dana pracę na rzecz swojego pracodawcy, a pracodawca nadzoruje wykonywane przez pracownika zadania. Pracodawca wyznacza także… Czytaj dalej Rodzaje umów o pracę

Limit umów na czas określony


Umowa o pracę na czas określony Kodeks pracy przewiduje ograniczanie w zakresie zawierania kolejnych umów o pracę na czas określony między pracodawcą i tym samy pracownikiem, którzy są stronami tego samego stosunku pracy. Na podstawie art. 251 § 1 pracodawca zwierając kolejną umowę o pracę na czas określony, zawiera z pracownikiem zgodnie z obowiązującym prawem… Czytaj dalej Limit umów na czas określony

Wygaśnięcie umowy o pracę


Umowa o pracę W Kodeksie pracy oraz przepisach szczególnych określono przypadki wygaśnięcia umowy o pracę. Jest to ustanie umowy z mocy zdarzenia, które zostało określone w ustawie i nie będącego czynnością prawną. Prawo pracy w sposób wyczerpujący określa zdarzenia, których powodem jest wygaśnięcie umowy o pracę. Skutek nie może zostać wywołany zdarzeniami faktycznymi, z którymi… Czytaj dalej Wygaśnięcie umowy o pracę