Prawa pracownika po zmianie umowy o pracę przez pracodawcę


Zmiana umowy o pracę przez pracodawcę Pracodawcy na wskutek obecnego kryzysu zamiast zwalniać pracowników, proponują przejście na pół etatu lub inną formę zatrudnienia (działalność gospodarcza, umowa zlecenia). Zmiany te powodują, że inaczej jest rozliczany wymiar urlopu wypoczynkowego, ale nie mają wpływu na staż pracy pracownika. Pracowniki, który pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy ma takie… Czytaj dalej Prawa pracownika po zmianie umowy o pracę przez pracodawcę

Czy osobie pracującej na umowę zlecenia przysługuje urlop wypoczynkowy?


Umowa zlecenia a urlop wypoczynkowy Umowa zlecenia  to jedna z umów cywilnoprawnych i wobec niej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Umowa zlecenia to umowa starannego działania, zobowiązująca do wykonania określonej czynności na rzecz dającego zlecenie. W takiej umowie brak charakterystycznego dla umów o prace podporządkowania i pozostawania do dyspozycji zlecającego . A wykonującemu umowę zlecenia… Czytaj dalej Czy osobie pracującej na umowę zlecenia przysługuje urlop wypoczynkowy?

Na czym polega umowa o dzieło?


Umowa o dzieło Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną (podobnie jak umowa zlecenia), która reguluje kodeks cywilny (art.627-646 k.c). Osoba, która zawiera umowę o dzieło i przyjmuje zamówienie, zobowiązuje się, że wykona określoną w umowie o dzieło rzecz albo usługę. Osoba, która zamawia dzieło zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest tzw. umową… Czytaj dalej Na czym polega umowa o dzieło?

Ochrona pracownicy będącej w ciąży


Pracownica w ciąży Prawo pracy szczególną ochronę zapewnia pracownicy będącej w ciąży. Pracownica ma zapewnioną ochronę we wszystkich elementach stosunku pracy i przez cały okres trwania ciąży. Obowiązkiem pracodawcy jest niezatrudnianie pracownicy w ciąży przy pewnego rodzaju pracach. Do takich prac należy m.in : praca na taśmie, praca w pozycji stojącej łącznie 3 godziny w… Czytaj dalej Ochrona pracownicy będącej w ciąży

Dodatkowa praca na urlopie wychowawczym


Praca na urlopie wychowawczym Przepisy prawa pracy zezwalają pracownicy, która przebywa na urlopie wychowawczym na pracę zarobkową. Można dorobić u swojego dotychczasowego pracodawcy lub u innego.Młoda mam musi jednak pamiętać o tym, że dodatkowa praca nie może przeszkadzać w opiece nad dzieckiem. Jeżeli tak by się stało, a pracodawca, który udzielił urlopu wychowawczego by się o… Czytaj dalej Dodatkowa praca na urlopie wychowawczym

Dodatkowa praca, gdy pracujemy na etacie


Dodatkowa praca Jeżeli jesteś zatrudniony na podstawie umowy o pracę, a chcesz podjąć dodatkową pracę to nie ma przeszkód żebyś to zrobił. Kodeks pracy zezwala osobie zatrudnionej na umowę o pracę podjąć dodatkowe zatrudnienie. Pracownik zatrudniony na etat może: zatrudnić się dodatkowym etacie w tym samym lub innym zakładzie; brać dodatkowe zlecenia,a także rozpocząć własną… Czytaj dalej Dodatkowa praca, gdy pracujemy na etacie

Jakie składki od umowy zlecenia?


Składki od umowy zlecenia Umowa zlecenia polega na tym, że obowiązkiem osoby przyjmującej zlecenie jest wykonanie określonych czynności dla osoby, która daje zlecenie (podstawa prawna: art 734 – 751 Kodeksu cywilnego). Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia uzależnione jest od tego na jaką kwotę umówią się strony, miejsce i czas wykonania zlecenia także jest sprawą umowną.Opłata składek… Czytaj dalej Jakie składki od umowy zlecenia?