Pracująca mama – jakie ma prawa?


Prawa pracującej mamy Ochrona przed zwolnieniem z pracy, dodatkowy urlop, przerwy w pracy. To są przywileje pracującej mamy. Warto wiec wiedzieć, a jakich warunkach można z nich skorzystać. Kiedy i jaki formalności trzeba załatwić? Pamiętaj! Musisz pilnować terminów, by bez problemów skorzystać z tego, co Ci się zgodnie z prawem należy. Prawa kobiety oczekującej dziecka… Czytaj dalej Pracująca mama – jakie ma prawa?

Wymiar urlopu macierzyńskiego


Prawo do urlopu macierzyńskiego Pracownica ma prawo do urlopu macierzyńskiego, którego wymiar wynosi: 20 tygodni – gdy urodzi jedno dziecko przy jednym porodzie, 31 tygodni – gdy urodzi dwoje dzieci przy jednym porodzie, 33 tygodni – gdy urodzi troje dzieci przy jednym porodzie, 35 tygodni – gdy urodzi czworo dzieci przy jednym porodzie, 37 tygodni… Czytaj dalej Wymiar urlopu macierzyńskiego

Obniżenie czasu pracy po urlopie macierzyńskim


Pracownica po urlopie macierzyńskim Pracownica, która po powrocie z urlopu macierzyńskiego do pracy chciałby obniżyć swój wymiar czasu pracy, nie musi się obawiać, że pracodawca ja zwolni. Nie ma on prawa zwolnić pracownicy, gdy wystąpi ona o obniżenie wymiaru czasu pracy. Będzie on musiał się zgodzić na to i podpisać złożony przez pracownicę wniosek .… Czytaj dalej Obniżenie czasu pracy po urlopie macierzyńskim

Kto ma prawo do urlopu macierzyńskiego?


Prawo do urlopu macierzyńskiego Urlop macierzyński przysługuje pracownicy w związku z urodzeniem dziecka. Oznacza to, że co do zasady ma do niego prawo kobieta, która rodzi dziecko w trakcie pozostawania w stosunku pracy, czyli będąc zatrudnioną na podstawie: umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie mają tu znaczenia: podstawa nawiązania… Czytaj dalej Kto ma prawo do urlopu macierzyńskiego?

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego


Urlop macierzyński Jeżeli pracownik przyjął na wychowanie dziecko i złożył w sądzie opiekuńczym wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub jako rodzina zastępcza przyjął dziecko na wychowanie (wyjątek stanowi rodzina zastępcza zawodowa, która nie jest spokrewniona z dzieckiem), to ma on prawo skorzystać z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Wymiar takiego urlopu to:… Czytaj dalej Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

Jaki urlop przysługuje po urodzeniu dziecka?


Najważniejszym uprawnieniem rodzicielskim umożliwiającym ograniczenie czasu pracy jest urlop macierzyński. Od 1 stycznia 2009 r. pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: ■ 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, ■ 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, ■ 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, ■ 35… Czytaj dalej Jaki urlop przysługuje po urodzeniu dziecka?

Dodatkowy urlop macierzyński


Dla kogo dodatkowy urlop macierzyński? Od początku 2010 r. pracownica oprócz podstawowego urlopu macierzyńskiego, który należy się jej obowiązkowo ma także możliwość skorzystania z dodatkowego, fakultatywnego urlopu macierzyńskiego w wymiarze: gdy pracownica urodzi jedno dziecko – do 2 tygodni w latach  2010 – 2011, do 4 tygodni w latach 2012 – 2013, do 6 tygodni… Czytaj dalej Dodatkowy urlop macierzyński