Kiedy należy się urlop okolicznościowy?


Urlop okolicznościowy pracownika

Jeżeli pracownika czeka ważne wydarzenie rodzinne lub musi załatwić osobiste sprawy, to przysługują mu pełnopłatne dni wolne. Wynagrodzenie wylicza się wtedy tak samo jak przy urlopie wypoczynkowym.

Ile dni się należy?

Wszystko zależne jest  od wagi wydarzenia oraz stopnia pokrewieństwa.

Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie dwóch dni wolnego, gdy pracownik bierze ślub lub urodzi mu się dziecko. Także dwa dni urlopu okolicznościowego przysługują pracownikowi w przypadku śmierci bliskiej osoby (małżonka, dziecka, matki, ojca, ojczyma, macochy).

Jeżeli chodzi o inne ważne sytuacje życiowe, to pracownik może dostać jeden dzień wolnego.

Jeden dzień urlopu okolicznościowego przysługuje w razie ślubu dziecka pracownika oraz przy smutnych i tragicznych uroczystościach rodzinnych: śmierci i pogrzebie siostry brata, teściowej, teścia, babci, dziadka, bądź osoby, która jest utrzymaniu pracownika lub pod jego opieką.

Pamiętaj! Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu okolicznościowego. Prawo do tego urlopu powinno być udokumentowane, a więc pracownik dostarcza pracodawcy np. kopię aktu zgonu krewnego lub świadectwo urodzenia dziecka.

Podstawa prawna: Dz.U. z 1996 r., nr 60, poz. 281 .

Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy

http://kodekspracy.blogspot.com/2014/07/wynagrodzenie-za-urlop-okolicznosciowy.html

Miłego dnia 😉

Reklamy