Dni wolne na opiekę


Urlopy dla rodziców Jeśli masz dziecko, które nie ukończyło 14 lat, przysługuje Ci rocznie 2 dni pełnopłatnego zwolnienia od pracy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem. Uwaga! Te dwa dni przysługują obojgu rodzicom, więc np. z jednego dnia może skorzystać matka, z drugiego ojciec. Nie musisz informować z jakiego konkretnego powodu chcesz wziąć wolne. Uwaga!… Czytaj dalej Dni wolne na opiekę

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop?


Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy Pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za urlop, które składa się ze stałych i zmiennych składników wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy obliczamy w następujący sposób: dzielimy podstawę wymiaru przez liczbę godzin faktycznej pracy danego pracownika, mnożymy tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik powinien przepracować, gdyby… Czytaj dalej Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop?

Do kiedy zaległy urlop?


Zaległy urlop wypoczynkowy Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w roku, w którym nabył do niego prawo (np. za 2010 r. do końca 2010 r.) Jednak zachodzą sytuacje, gdy z jakiś względów nie jest to możliwe. Wtedy, zgodnie z kodeksem pracy, pracodawca musi udzielić zaległego urlopu do końca pierwszego kwartału roku następującego po tym,… Czytaj dalej Do kiedy zaległy urlop?

Jak obliczyć urlop niepełnoetatowca w przypadku zmiany wymiaru etatu?


Urlop niepełnoetatowca Proporcjonalnie do wymiaru etatu Liczbę dni urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na część etatu ustalasz proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy. W tym celu wykonaj poniższe obliczenia (art. 154 § 2 kp). Krok 1 → Określasz staż pracy danego pracownika (poniżej bądź powyżej 10 lat) i na tej podstawie ustalasz, do jakiego wymiaru urlopu… Czytaj dalej Jak obliczyć urlop niepełnoetatowca w przypadku zmiany wymiaru etatu?

Czy pierwszego urlopu można udzielać nawet na minuty, czy trzeba zaokrąglać?


Pierwszy urlop pracownika 1/12 urlopu po miesiącu pracy Pracownik w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę po raz pierwszy, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Zwróć uwagę, że nie chodzi tu o pierwszy rok pracy, tylko o rok kalendarzowy, w którym pracownik… Czytaj dalej Czy pierwszego urlopu można udzielać nawet na minuty, czy trzeba zaokrąglać?

Ile dni urlopu przysługuje?


Wymiar urlopu wypoczynkowego Na podstawie art. 154 & 1 Kodeksu Pracy pracownikowi przysługuje: jeżeli jest zatrudniony krócej niż 10 lat – 20 dni urlopu wypoczynkowego, jeżeli zatrudniony jest co najmniej 10 lat – 26 dni urlopu wypoczynkowego. Okresy, które pracownik może doliczyć do stażu pracy Pracownik może do stażu pracy, od którego zależny jest wymiar… Czytaj dalej Ile dni urlopu przysługuje?

Wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia


Urlop a okres wypowiedzenia Kodeks pracy (art. 1671), zobowiązuje pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę do wykorzystania urlopu, gdy pracodawca mu go w tym okresie udzieli. Przepis ten daje pracodawcy możliwość wysłania pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania tego z pracownikiem. Tak więc pracownik musi pamiętać, że niezależnie od tego,… Czytaj dalej Wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia