Jak obliczyć urlop niepełnoetatowca w przypadku zmiany wymiaru etatu?


Urlop niepełnoetatowca Proporcjonalnie do wymiaru etatu Liczbę dni urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego na część etatu ustalasz proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy. W tym celu wykonaj poniższe obliczenia (art. 154 § 2 kp). Krok 1 → Określasz staż pracy danego pracownika (poniżej bądź powyżej 10 lat) i na tej podstawie ustalasz, do jakiego wymiaru urlopu… Czytaj dalej Jak obliczyć urlop niepełnoetatowca w przypadku zmiany wymiaru etatu?

Czy pierwszego urlopu można udzielać nawet na minuty, czy trzeba zaokrąglać?


Pierwszy urlop pracownika 1/12 urlopu po miesiącu pracy Pracownik w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę po raz pierwszy, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Zwróć uwagę, że nie chodzi tu o pierwszy rok pracy, tylko o rok kalendarzowy, w którym pracownik… Czytaj dalej Czy pierwszego urlopu można udzielać nawet na minuty, czy trzeba zaokrąglać?

Ile dni urlopu przysługuje?


Wymiar urlopu wypoczynkowego Na podstawie art. 154 & 1 Kodeksu Pracy pracownikowi przysługuje: jeżeli jest zatrudniony krócej niż 10 lat – 20 dni urlopu wypoczynkowego, jeżeli zatrudniony jest co najmniej 10 lat – 26 dni urlopu wypoczynkowego. Okresy, które pracownik może doliczyć do stażu pracy Pracownik może do stażu pracy, od którego zależny jest wymiar… Czytaj dalej Ile dni urlopu przysługuje?

Wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia


Urlop a okres wypowiedzenia Kodeks pracy (art. 1671), zobowiązuje pracownika w okresie wypowiedzenia umowy o pracę do wykorzystania urlopu, gdy pracodawca mu go w tym okresie udzieli. Przepis ten daje pracodawcy możliwość wysłania pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia. Pracodawca nie ma obowiązku uzgadniania tego z pracownikiem. Tak więc pracownik musi pamiętać, że niezależnie od tego,… Czytaj dalej Wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia

Urlop dla pracownika studiującego


Pracownik, który jest studentem ma prawo do urlopu. Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi dodatkowego urlopu z tytułu podnoszenia kwalifikacji. Ale  tutaj jest jeden warunek. To pracodawca musi sam skierować pracownika na studia (kursy) lub wyraził on zgodę na to, żeby pracownik się uczył. Pracownik na podstawie nowych przepisów ma prawo w takiej sytuacji do zwolnienia… Czytaj dalej Urlop dla pracownika studiującego

Jak wyliczyć dni urlopu?


Jak wyliczyć dni urlopu wypoczynkowego? Każdemu pracownikowi przysługuje prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego,którego nie może się zrzec. Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi dni wolnych na odpoczynek i zapłacić za nie jak za dni,w których by on pracował. Pracodawca,który nie wywiązuje się z tego obowiązku, łamie prawo (art.152 kodeksu pracy). Warto jednak pamiętać, że prawo do… Czytaj dalej Jak wyliczyć dni urlopu?

Zaległy urlop na żądanie – kiedy wykorzystać?


Zaległy urlop na żądanie Pracodawca ma obowiązek w myśl przepisów prawa pracy udzielić pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym prawo do urlopu zostało przez pracownika uzyskane (podstawa prawna art.152 Kodeksu pracy). Pracodawca może odstąpić od tej zasady tylko wyjątkowo i jest to ściśle określone w przepisach. Gdy pracownikowi zostanie udzielony urlop wypoczynkowy w terminie… Czytaj dalej Zaległy urlop na żądanie – kiedy wykorzystać?