Dni wolne na opiekę


Urlopy dla rodziców Jeśli masz dziecko, które nie ukończyło 14 lat, przysługuje Ci rocznie 2 dni pełnopłatnego zwolnienia od pracy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem. Uwaga! Te dwa dni przysługują obojgu rodzicom, więc np. z jednego dnia może skorzystać matka, z drugiego ojciec. Nie musisz informować z jakiego konkretnego powodu chcesz wziąć wolne. Uwaga!… Czytaj dalej Dni wolne na opiekę

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego


Urlop macierzyński Jeżeli pracownik przyjął na wychowanie dziecko i złożył w sądzie opiekuńczym wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub jako rodzina zastępcza przyjął dziecko na wychowanie (wyjątek stanowi rodzina zastępcza zawodowa, która nie jest spokrewniona z dzieckiem), to ma on prawo skorzystać z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Wymiar takiego urlopu to:… Czytaj dalej Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego