Jak sformułować przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę?


Sformułowanie przyczyny wypowiedzenia Podstawowe cechy przyczyny wypowiedzenia Wypowiadając pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, musisz wskazać mu na piśmie przyczynę wypowiedzenia. Nie jest łatwo ją sformułować, biorąc pod uwagę, że Kodeks pracy nie daje w tym względzie praktycznie żadnych wskazówek. Jednak tematem tym od wielu lat zajmuje się orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wynika z… Czytaj dalej Jak sformułować przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę?