Wypłata wynagrodzenia


Zasady wypłaty wynagrodzeń Trzeba ustalić konkretny dzień wypłaty Wynagrodzenia masz obowiązek wypłacać co najmniej raz w miesiącu w stałym i ustalonym z góry terminie. Termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia określasz w regulaminie pracy, a gdy nie musisz go tworzyć (zatrudniasz poniżej 20 pracowników) – w pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia. Wynagrodzenie powinno być… Czytaj dalej Wypłata wynagrodzenia

Zasady wynagradzania pracowników


Zasady wynagradzania Określanie wysokości wynagrodzenia Autor: Adrianna Jasińska-Cichoń Wynagrodzenie za pracę powinieneś określić w umowie o pracę danego pracownika tak, aby odpowiadało ono: rodzajowi wykonywanej pracy, jej ilości i jakości, kwalifikacjom podwładnego niezbędnym do jej wykonywania. Poza tym powinno ono być świadczeniem godziwym, czyli odpowiadać co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ponieważ pracownik może… Czytaj dalej Zasady wynagradzania pracowników