Zasiłek chorobowy po zwolnieniu z pracy


Chorobowe po zwolnieniu z pracy Pracownik może otrzymać zasiłek chorobowy nie tylko w trakcie trwania umowy o pracę, lecz również po jej rozwiązaniu, ale muszą być spełnione pewne warunki. Jakie warunki muszą być spełnione by otrzymać zasiłek chorobowy po zwolnieniu z pracy? Zasiłek chorobowy byłym pracownikom przysługuje, jeśli zachorowali w ciągu 14 dni od ustania… Czytaj dalej Zasiłek chorobowy po zwolnieniu z pracy

Kiedy należy się wynagrodzenie chorobowe, a kiedy zasiłek chorobowy?


1. Ile dni wynagrodzenia chorobowego, a ile zasiłku? Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby trwającej łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym pracownik ma prawo do wynagrodzenia finansowanego przez pracodawcę. Od 34. dnia przysługuje mu natomiast zasiłek chorobowy finansowany przez ZUS (z wyjątkiem, o którym mowa w odpowiedzi na kolejne pytanie). 2. Komu i… Czytaj dalej Kiedy należy się wynagrodzenie chorobowe, a kiedy zasiłek chorobowy?

Wynagrodzenie chorobowe


Wynagrodzenie chorobowe pracownika Pracownik, który jet niezdolny do pracy na wskutek: choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, która trwa łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,a gdy chodzi o pracownika, który ukończył 50 lat, która trwa łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – zachowuje prawo do 80 % wynagrodzenia za… Czytaj dalej Wynagrodzenie chorobowe