Dodatek za pracę w nocy


Praca w porze nocnej Jeżeli pracownik wykonuje pracę w porze nocnej, to przysługuje mu dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy, którą przepracuję w nocy w wysokości 20 % stawki godzinowej, która wynika z minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. W kodeksie pracy określono minimalną wysokość dodatku. Pracodawca może wprowadzić wysokość dodatku na… Czytaj dalej Dodatek za pracę w nocy