Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę


Wypłata wynagrodzenia za pracę Pracodawca ma obowiązek wypłacić swoim pracownikom wynagrodzenie za pracę w miejscu, terminie i czasie, który określony jest w regulaminie pracy lub innych przepisach prawa pracy. Pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników, nie ma obowiązku do wydawania regulaminu pracy. A więc ci pracodawcy powinni poinformować swoich pracowników o miejscu, terminie i czasie wypłaty… Czytaj dalej Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę