Zwolnienie za wypowiedzeniem


Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem Pracownik w wypadku zwolnienia za wypowiedzeniem nie odchodzi z pracy od razu. Okres wypowiedzenia wynosi dla: pracownika, który był zatrudniony krócej niż pół roku – 2 tygodnie, pracownika, który był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy – miesiąc, pracownika z trzyletnim stażem pracy – 3 miesiące. Pracownik dodatkowo ma prawo… Czytaj dalej Zwolnienie za wypowiedzeniem

Jak sformułować przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę?


Sformułowanie przyczyny wypowiedzenia Podstawowe cechy przyczyny wypowiedzenia Wypowiadając pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, musisz wskazać mu na piśmie przyczynę wypowiedzenia. Nie jest łatwo ją sformułować, biorąc pod uwagę, że Kodeks pracy nie daje w tym względzie praktycznie żadnych wskazówek. Jednak tematem tym od wielu lat zajmuje się orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wynika z… Czytaj dalej Jak sformułować przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę?

Jak zwolnić pracownika ?


Zwolnienie pracownika z pracy Zasady doręczenia wypowiedzenia (lub pisma rozwiązującego umowę bez wypowiedzenia) Kto podpisuje pismo rozwiązujące? Wypowiedzenie (lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia) musi być podpisane przez uprawnioną osobę. Decyduje o tym regulacja zakładowa. Może więc je podpisać np.: pracodawca osobiście – przy osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osoba upoważniona (lub osoby wchodzące w skład… Czytaj dalej Jak zwolnić pracownika ?

Niezgodne z prawem rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy o pracę


Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy o pracę Jeżeli pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia lub wypowiedział umowę o pracę niezasadnie lub niezgodnie z prawem, to pracownik ma prawo dochodzić swoich praw przed sadem pracy. Pracownik może odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę w ciągu 7 dni od dnia, w którym mu je… Czytaj dalej Niezgodne z prawem rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy o pracę

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika?


Zwolnienie pracownika z pracy Pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem, ale może to zrobić tylko wtedy, gdy poda przyczynę tej decyzji. Powód musi być prawdziwy, rzeczywisty i konkretny. Nie może w uzasadnieniu napisać, że zwalnia i już – musi to być konkretny powód. Musi także zamieścić informacje o prawie pracownika do odwołania się do sądu… Czytaj dalej Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika?

Czy pracodawca powinien uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę?


Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę Pracodawca pisząc oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu umowy o pracę   bez wypowiedzenia, musi wskazać przyczynę, która uzasadni wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy (art. 30 § 4 kp). Przyczyną takiego postępowania są: obowiązek istnienia przyczyny podanie przyczyny związkowi zawodowemu (jeżeli pracownika reprezentuje organizacja… Czytaj dalej Czy pracodawca powinien uzasadnić wypowiedzenie umowy o pracę?

Odmowa przez pracownika polecenia pracodawcy


Polecenie pracodawcy Do podstawowych obowiązków pracownika należy wykonywanie poleceń pracodawcy. Pracownik nie musi być jednak ślepo posłuszny. Jeżeli polecenia pracodawcy są sprzeczne z prawem i z wykonywaną pracą to pracownik może odmówić ich wykonania.Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jeżeli te obowiązki zostaną naruszone, to pracownik ma uzasadnione prawo odmówić wykonania… Czytaj dalej Odmowa przez pracownika polecenia pracodawcy