Przykładowe umowy o pracę


Wzory umów o pracę Poniżej zamieszczam przykładowe wzory umów o pracę, umowy można oczywiście modyfikować wedle własnych potrzeb… Przedstawione poniżej wzory umów o pracę są tylko przykładami, a dane osób są fikcyjne. Wzór umowy przedwstępnej Umowa przedwstępna Zawarta 20 września 2011 r. w Katowicach pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „Magma” Spółką z o.o. z siedziba w Katowicach… Czytaj dalej Przykładowe umowy o pracę

Zawieranie umów o pracę


Zasady ogólne formułowania umowy o pracę Przy zawieraniu umowy o pracę powinniśmy się kierować zasadą, że strony mogą w sposób dowolny regulować jej treść. Wynika to stąd, że przepisy prawa pracy nie wskazują wystarczająco dokładnie, jakie elementy powinna zawierać umowa o pracę. Jednak ta „dowolność” podlega istotnym ograniczeniom, z których na szczególną uwagę zasługują: 1)… Czytaj dalej Zawieranie umów o pracę