Wzory wypowiedzeń umowy o pracę


Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę …………………….                                  ……………………… (pracodawca oraz jego siedziba                (miejscowość data) lub miejsce zamieszkania) Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę Z dniem ……………..  wypowiadam Panu(i) ……………………………. umowę o pracę z dnia ……………….. z powodu…………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. (podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie) Zgodnie z terminami art. 36 Kodeksu pracy umowa rozwiąże… Czytaj dalej Wzory wypowiedzeń umowy o pracę