Obowiązki kadrowej


Podstawowe obowiązki pracownika a obowiązki kadrowej Autor: Adrianna Jasińska-Cichoń, Łukasz Prasołek Kodeks pracy określa, jakie zobowiązania nakłada na pracownika pozostawanie w ramach stosunku pracy. Kadrowa, jak każdy pracownik, ma określone obowiązki, jednak jej stanowisko ma charakter szczególny. Obowiązki każdego pracownika Na każdym pracowniku, zgodnie z art. 100 kp, ciąży obowiązek wykonywania pracy sumiennie i starannie… Czytaj dalej Obowiązki kadrowej