Dla kogo zasiłek celowy?


Zasiłek celowy – kto dostanie? Świadczenia z pomocy społecznej, takie jak zasiłki celowe, są przyznawane na zaspokojenie potrzeb, które przepisy określają jako „niezbędne potrzeby bytowe”. W tej grupie mieści się więc oczywiście ne tylko żywność, ale również lekarstwa, opał, odzież, niezbędne przedmioty użytku domowego, drobne remonty i naprawy w mieszkaniu, a także koszty pogrzebu. Jednorazowy… Czytaj dalej Dla kogo zasiłek celowy?