O co pytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej ?


O co można pytać w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej? Przepisy ściśle określają, jakich informacji możesz żądać od potencjalnego pracownika. W postępowaniu rekrutacyjnym musisz też stosować zasadę równego traktowania w zatrudnieniu (zakazu dyskryminacji). Uważaj więc, o co pytasz i co zamieszczasz w ogłoszeniach rekrutacyjnych. Inaczej pracownik może pozwać Cię do sądu lub zawiadomić Generalny Inspektorat Ochrony Danych… Czytaj dalej O co pytać podczas rozmowy kwalifikacyjnej ?