Kwestionariusz osobowy dla pracownika wzór


Kwestionariusz osobowy – wzór Pracodawca w ramach obowiązku dokumentowania podjęcia pracy przez pracownika ma prawo żądać od osoby, która ubiega się o zatrudnienie złożenia m.in. wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Uwaga! Wcześniej przepis ten wskazywał na wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z niezbędną liczą fotografii. W 2006 przepis ten zmianą rozporządzenia został… Czytaj dalej Kwestionariusz osobowy dla pracownika wzór

Teczka akt osobowych


Przykładowy układ teczki akt osobowych pracownika Dokumenty w poszczególnych częściach akt osobowych pracownika należy ułożyć w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Każda z tych części powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów. Część A akt osobowych pracownika Dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….. Dział / Funkcja ……………………………………………………………………………… Część B… Czytaj dalej Teczka akt osobowych

Zawartość akt osobowych pracownika


Akta osobowe pracownika Co powinno znaleźć się w aktach osobowych pracownika? CZĘŚĆ A akt osobowych pracownika Dokumenty 1. Kwestionariusz osobowy pracownika oraz niezbędna ilość fotografii. 2. Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty, które potwierdzają okresy zatrudnienia pracownika, obejmujące okresy pracy, które przypadały w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie.… Czytaj dalej Zawartość akt osobowych pracownika