Obowiązki pracodawcy wobec ZUS


Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniom zdrowotnym Pojęcie płatnika Płatnikiem składek jest każdy podmiot zobowiązany – w myśl obowiązujących przepisów – do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z jakiegokolwiek tytułu. Płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne jest, więc pracodawca – w stosunku do pracowników i poborowych odbywających służbę zastępczą; a także w stosunku do tych osób,… Czytaj dalej Obowiązki pracodawcy wobec ZUS