Program dobrowolnych odejść – co to jest?


Dobrowolne odejścia Pracodawcy coraz częściej korzystają z wprowadzenia tzw. programów dobrowolnych odejść. Mają one na celu ograniczyć negatywny wpływ zwolnień na funkcjonowanie firmy. Co to jest program dobrowolnych odejść? Programy dobrowolnych zwolnień już od dawna wdrażane są na zachodzie. Robią to przedsiębiorstwa, które muszą ograniczyć zatrudnienie. Od jakiegoś czasu są także wykorzystywane i w Polsce.… Czytaj dalej Program dobrowolnych odejść – co to jest?

Odprawa przy zwolnieniu z pracy


Odprawa dla pracownika Pracownik otrzyma odprawę przy zwolnieniu grupowym lub indywidualnym, gdy zostaną spełnione trzy warunki. Warunek 1 –  dotyczy liczby pracowników, którzy pracują w zakładzie. Odprawy przy zwolnieniu muszą wypłacić firmy, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Bez znaczenia jest tu rodzaj zatrudnienia, a więc czy wszyscy pracownicy zatrudnieni są na pełny etat czy… Czytaj dalej Odprawa przy zwolnieniu z pracy

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika?


Zwolnienie pracownika z pracy Pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem, ale może to zrobić tylko wtedy, gdy poda przyczynę tej decyzji. Powód musi być prawdziwy, rzeczywisty i konkretny. Nie może w uzasadnieniu napisać, że zwalnia i już – musi to być konkretny powód. Musi także zamieścić informacje o prawie pracownika do odwołania się do sądu… Czytaj dalej Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika?

Kiedy dochodzi do zwolnienia grupowego, a kiedy do indywidualnego ?


Zwolnienia grupowe Do zwolnień grupowych dochodzi, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników musi rozwiązać stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w drodze wypowiedzenia, które dokonuje pracodawca, a także na mocy porozumień stron, ale możliwe jest to wtedy, gdy w okresie, który nie przekracza 30 dni zwolnienie obejmie co najmniej : 10 pracowników, u pracodawcy zatrudniającego… Czytaj dalej Kiedy dochodzi do zwolnienia grupowego, a kiedy do indywidualnego ?