Odprawa przy zwolnieniu z pracy


Odprawa dla pracownika Pracownik otrzyma odprawę przy zwolnieniu grupowym lub indywidualnym, gdy zostaną spełnione trzy warunki. Warunek 1 –  dotyczy liczby pracowników, którzy pracują w zakładzie. Odprawy przy zwolnieniu muszą wypłacić firmy, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników. Bez znaczenia jest tu rodzaj zatrudnienia, a więc czy wszyscy pracownicy zatrudnieni są na pełny etat czy… Czytaj dalej Odprawa przy zwolnieniu z pracy

Kiedy dochodzi do zwolnienia grupowego, a kiedy do indywidualnego ?


Zwolnienia grupowe Do zwolnień grupowych dochodzi, gdy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników musi rozwiązać stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w drodze wypowiedzenia, które dokonuje pracodawca, a także na mocy porozumień stron, ale możliwe jest to wtedy, gdy w okresie, który nie przekracza 30 dni zwolnienie obejmie co najmniej : 10 pracowników, u pracodawcy zatrudniającego… Czytaj dalej Kiedy dochodzi do zwolnienia grupowego, a kiedy do indywidualnego ?