Zwolnienie bez wypowiedzenia


Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Pracodawca może także wedle przepisów prawa pracy rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Najbardziej radykalna jest „dyscyplinarka”, czyli zwolnienie pracownika z art. 53 kodeksu pracy. Pracodawca ma prawo zwolnić pracownika dyscyplinarnie tylko w przypadku, gdy naruszy on ciężko swoje obowiązki np. dokona kradzieży, przyjdzie do pracy… Czytaj dalej Zwolnienie bez wypowiedzenia

Kiedy można zwolnić dyscyplinarnie?


Zwolnienie dyscyplinarne w orzecznictwie Sądu Najwyższego „Dyscyplinarka” możliwa tylko w 3 przypadkach Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 Kodeksu pracy), nazywane potocznie zwolnieniem dyscyplinarnym, jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy powodującym natychmiastowe rozwiązanie trwającego stosunku pracy. W oświadczeniu tym musisz wskazać pracownikowi na piśmie przyczynę uzasadniającą zastosowanie zwolnienia dyscyplinarnego. Zgodnie z… Czytaj dalej Kiedy można zwolnić dyscyplinarnie?