Zwolnienie bez wypowiedzenia


Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Pracodawca może także wedle przepisów prawa pracy rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Najbardziej radykalna jest „dyscyplinarka”, czyli zwolnienie pracownika z art. 53 kodeksu pracy. Pracodawca ma prawo zwolnić pracownika dyscyplinarnie tylko w przypadku, gdy naruszy on ciężko swoje obowiązki np. dokona kradzieży, przyjdzie do pracy… Czytaj dalej Zwolnienie bez wypowiedzenia

Kiedy można zwolnić dyscyplinarnie?


Zwolnienie dyscyplinarne w orzecznictwie Sądu Najwyższego „Dyscyplinarka” możliwa tylko w 3 przypadkach Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 Kodeksu pracy), nazywane potocznie zwolnieniem dyscyplinarnym, jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy powodującym natychmiastowe rozwiązanie trwającego stosunku pracy. W oświadczeniu tym musisz wskazać pracownikowi na piśmie przyczynę uzasadniającą zastosowanie zwolnienia dyscyplinarnego. Zgodnie z… Czytaj dalej Kiedy można zwolnić dyscyplinarnie?

Jak zwolnić pracownika ?


Zwolnienie pracownika z pracy Zasady doręczenia wypowiedzenia (lub pisma rozwiązującego umowę bez wypowiedzenia) Kto podpisuje pismo rozwiązujące? Wypowiedzenie (lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia) musi być podpisane przez uprawnioną osobę. Decyduje o tym regulacja zakładowa. Może więc je podpisać np.: pracodawca osobiście – przy osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osoba upoważniona (lub osoby wchodzące w skład… Czytaj dalej Jak zwolnić pracownika ?

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika?


Zwolnienie pracownika z pracy Pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem, ale może to zrobić tylko wtedy, gdy poda przyczynę tej decyzji. Powód musi być prawdziwy, rzeczywisty i konkretny. Nie może w uzasadnieniu napisać, że zwalnia i już – musi to być konkretny powód. Musi także zamieścić informacje o prawie pracownika do odwołania się do sądu… Czytaj dalej Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika?

Jak bronić się przed zwolnieniem z pracy?


Obrona przed zwolnieniem z pracy Pracodawca, który chce wręczyć pracownikowi wypowiedzenie, musi zachować przewidziany prawem pracy termin wypowiedzenia (chyba, ze jest to zwolnienie dyscyplinarne). Długość okresu wypowiedzenia uzależniona jest od rodzaju umowy o pracę, a także od tego przez jaki okres pracownik był zatrudniony. Gdy pracownik był zatrudniony: Umowa na okres próbny Okres wypowiedzenia wynosi:… Czytaj dalej Jak bronić się przed zwolnieniem z pracy?

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika z dnia na dzień?


Zwolnienie pracownika z dnia na dzień Pracodawca może zwolnić pracownika z dnia na dzień w dwóch sytuacjach: kiedy zwalnia pracownika dyscyplinarnie w przypadku długiej, usprawiedliwionej nieobecności ( pracownik przebywa na wielomiesięcznym zwolnieniu lekarskim) Zwolnienie dyscyplinarne Pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie, gdy ten : pije alkohol w miejscu pracy ukradł rzecz pracodawcy porzucił pracę Pracodawca nie… Czytaj dalej Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika z dnia na dzień?

Utrata uprawnień zawodowych z winy i bez winy pracownika


Utrata uprawnień zawodowych Utrata uprawnień zawodowych z winy pracownika Pracownik traci uprawnienia zawodowe z własnej winy np. gdy świadomie zaniedba, nie dopełni obowiązków, nie odnowi uprawnień. Pracodawca za takie przewinienia może zawiesić pracownika w obowiązkach. Zwolnienie dyscyplinarne Pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie, gdy zdarzenie zostanie wyjaśnione. Gdy np. zawodowy kierowca prowadził pod wpływem alkoholu i… Czytaj dalej Utrata uprawnień zawodowych z winy i bez winy pracownika