Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym


Zwolnienie po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym Jeżeli pracownica zostanie zwolniona z pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, to może zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Po zwolnieniu, znajdzie się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a więc będzie mogła skorzystać z form wsparcia oferowanych przez PUP. Będzie to: pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, doradztwo zawodowe,… Czytaj dalej Powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym