Zwolnienie bez wypowiedzenia


Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia Pracodawca może także wedle przepisów prawa pracy rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Najbardziej radykalna jest „dyscyplinarka”, czyli zwolnienie pracownika z art. 53 kodeksu pracy. Pracodawca ma prawo zwolnić pracownika dyscyplinarnie tylko w przypadku, gdy naruszy on ciężko swoje obowiązki np. dokona kradzieży, przyjdzie do pracy… Czytaj dalej Zwolnienie bez wypowiedzenia

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników


Kiedy przyczyny zwolnienia nie leżą po stronie pracownika? Przyczyny zwolnienia nieleżące po stronie pracownika to przyczyny bezpośrednio lub pośrednio dotyczące Twojej firmy, powodujące zmniejszenie zapotrzebowania na pracę albo skutkujące zmianą schematu organizacyjnego firmy (schematu stanowisk pracy), co zazwyczaj pociąga za sobą likwidację niektórych stanowisk pracy. Przyczynami po stronie pracodawcy będą m.in. zmiany organizacyjne, produkcyjne, technologiczne,… Czytaj dalej Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników

Jak zwolnić pracownika ?


Zwolnienie pracownika z pracy Zasady doręczenia wypowiedzenia (lub pisma rozwiązującego umowę bez wypowiedzenia) Kto podpisuje pismo rozwiązujące? Wypowiedzenie (lub rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia) musi być podpisane przez uprawnioną osobę. Decyduje o tym regulacja zakładowa. Może więc je podpisać np.: pracodawca osobiście – przy osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osoba upoważniona (lub osoby wchodzące w skład… Czytaj dalej Jak zwolnić pracownika ?